Disclaimer

Aan deze site wordt veel zorg besteed. De informatie op deze site is bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken. De informatie is niet bedoeld als advies. Voor advies raden wij u aan contact op te nemen via het contactformulier, via ons telefoonnummer of een mail te sturen naar ons e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor risico van de gebruiker. SKL Aannemingsbedrijf spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin SKL Aannemingsbedrijf als portal fungeert volledig en juist is. Aan de samenstelling van de informatie wordt de uiterste zorg besteed.

SKL Aannemingsbedrijf is niet verantwoordelijk voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. SKL Aannemingsbedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, meer in het bijzonder de aangeboden content. De informatie op deze website is bedoeld om algemene informatie te verstrekken. De gebruiker accepteert de volledige eigen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze pagina's of voor het gebruik van enige informatie die daarin is opgenomen. De pagina's omvatten geen garantie van compleetheid, correctheid of tijdigheid en SKL Aannemingsbedrijf geeft geen garanties van welke aard dan ook.

Deze website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van SKL Aannemingsbedrijf liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van SKL Aannemingsbedrijf. SKL Aannemingsbedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. SKL Aannemingsbedrijf geeft geen garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. 

Het technisch functioneren van de verbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de verbinding. SKL Aannemingsbedrijf aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit de verplichtingen van de leverancier. SKL Aannemingsbedrijf vrijwaart zich van enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een al dan niet beperkt belemmerde toegang tot de diensten van SKL Aannemingsbedrijf en SKL Aannemingsbedrijf geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van deze website. Tevens is SKL Aannemingsbedrijf niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is SKL Aannemingsbedrijf in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt het het functioneren van onze site, onze diensten of het gebruik van de aangeboden informatie, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Disclaimer e-mail

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zoals te lezen in de algemene voorwaarden, welke onder andere op de site vermeld staan alsook op te vragen is.